Rodzaje tłumaczeń specjalistycznych

Wyśmienita znajomość danego tematu, wiedza obejmująca skomplikowane dziedziny oraz umiejętność posługiwania się słownictwem branżowym - te i wiele innych cech charakteryzują osoby, które na co dzień przygotowują tłumaczenia specjalistyczne. W naszym artykule poznasz podstawowy podział tego typu przekładów. Sprawdź jakie tłumaczenia specjalistyczne przygotowujemy w naszym biurze w Toruniu i dowiedz się, jakie wymagania należy spełnić przy przekładzie treści o tematyce technicznej, medycznej lub prawniczej.

 

Rodzaje tłumaczeń specjalistycznych - podział według tematyki tekstów źródłowych

Podstawowy podział przekładów specjalistycznych uwzględnia przede wszystkim tematykę tekstu źródłowego w języku obcym lub ojczystym. Ze względu na ten aspekt wyróżnia się przekłady:

  • medyczne – dokumenty medyczne takie jak recepty, zaświadczenia lekarskie czy opisy zabiegów,
  • techniczne - treści o technicznej tematyce, np. instrukcje obsługi, karty specyfikacji maszyn i urządzeń lub patenty,
  • prawnicze – dokumenty urzędowe, akty notarialne oraz treść ustaw,
  • naukowe – rozprawy akademickie, prace dyplomowe, a także wszelkiego rodzaju treści o tematyce naukowej.

Oczywiście nie są to jedyne dziedziny, w ramach których przygotowuje się specjalistyczne przekłady - wyróżnia się również teksty z zakresu ekonomii, marketingu, informatyki oraz innych branż, dla których konieczna jest znajomość profesjonalnej terminologii oraz specyficznego żargonu.

 

Różnice między tłumaczeniami specjalistycznymi ustnymi i pisemnymi

Przekłady specjalistyczne treści medycznych, technicznych czy prawniczych dzieli się również na ustne i pisemne. Do pierwszej grupy należą tłumaczenia:

  • konsekutywne - sporządzone w chwili pauzy w wypowiedzi mówcy,
  • symultaniczne - przeprowadzane na bieżąco podczas wystąpienia.

Różnica między przekładami ustnymi a pisemnymi polega przede wszystkim na ich charakterze – pierwszym towarzyszy presja czasu, natomiast drugim możliwość dłuższego zastanowienia się nad użytym słownictwem oraz zgodnością z tekstem źródłowym.

 

Jakie wymagania należy spełnić podczas przygotowywania tłumaczeń specjalistycznych?

Tłumaczenia medyczne, naukowe, prawnicze oraz tłumaczenia tekstów technicznych sporządzane w biurze Anglopolis w Toruniu wykonywane są przez osoby specjalizujące się w danych dziedzinach. Dzięki temu przekłady są rzetelne, merytoryczne i co najważniejsze - dostosowane do wymogów danej branży.