Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Do wykonywania przekładu dokumentów dla celów urzędowych czy sądowych, należy posiadać nie tylko odpowiednie kompetencje, lecz również uprawnienia nadane przez Ministra Sprawiedliwości. Osoba, która ma takie umocowanie i umiejętnie przygotowuje przekłady poświadczone to tłumacz przysięgły języka angielskiego. W tym artykule poznasz charakterystykę zawodu wykonywanego online w naszym biurze w Toruniu oraz dowiesz się, jakie wymagania należy spełnić, aby móc przygotowywać przekłady uwierzytelnione na język polski lub obcy.

 

Kim jest tłumacz przysięgły i jakie przekłady przygotowuje w ramach swojej pracy?

Przygotowywanie przekładu dokumentów dla takich instytucji administracji publicznej, jak urzędy, sądy czy banki różni się od tradycyjnej usługi, jaką jest zwykłe tłumaczenie z angielskiego na polski. Aby móc sporządzać przekłady poświadczone należy posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Jest to osoba zaufania publicznego, upoważniona do sporządzania przekładu o mocy dokumentów lub poświadczania odpisów przekładów potwierdzonych specjalną pieczęcią, wpisanych w specjalny rejestr i opatrzonych klauzulą poświadczającą zgodność przekładu z tekstem źródłowym. Specjalista ponosi pełną odpowiedzialność za błędy popełnione w przekładzie językowym takich pism, jak:

  • akty urodzenia i małżeństwa,
  • zaświadczenia i dyplomy ukończonych studiów lub kursów,
  • akty notarialne,
  • wyroki sądowe i decyzje administracyjne,
  • umowy i statuty spółek.

 

Wymagania, które należy spełnić, aby zostać tłumaczem przysięgłym

Przyszły tłumacz języka angielskiego, przed zaprzysiężeniem przez Ministra Sprawiedliwości musi zaliczyć państwowy egzamin, dzięki któremu zyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu i zostaje wpisany na listę specjalistów zajmujących się wykonywaniem przekładów poświadczonych. Ale to nie wszystko – aby móc pracować w takim charakterze stacjonarnie lub online, należy ukończyć studia wyższe, posiadać potwierdzenie umiejętności językowych, oświadczenie o niekaralności, zdolność do czynności prawnych oraz polskie obywatelstwo.

 

Postaw na usługi doświadczonego tłumacza przysięgłego w ANGLOPOLIS w Toruniu!

Poszukujesz specjalisty, który zajmie się przygotowaniem przekładu uwierzytelnionego? Postaw na usługę oferowaną przez nasze biuro w województwie kujawsko-pomorskim - tłumaczenie polsko angielskie! W ANGLOPOLIS przygotowujemy specjalistyczne przekłady w języku angielskim lub ojczystym dla różnych organów publicznych oraz Klientów prywatnych.