Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe)

Oprócz klasycznego przekładu tekstów specjalistycznych na potrzeby Klienta wykonujemy również tłumaczenia poświadczone przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego zwane przekładami uwierzytelnionymi, a potocznie przysięgłymi. Jest to rodzaj usług translacyjnych polegający na przygotowaniu przekładu treści dokumentu na język angielski lub polski i sporządzeniu poświadczenia zgodności translacji z tekstem źródłowym. Dowiedz się jakich pism dotyczy usługa, na czym polega i przez kogo jest realizowana!

 

Czym są tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) i kto może je wykonywać?

 

Chcesz, aby Twoje teksty były rzetelnie przełożone na język angielski i dostosowane do wymogów prawnych określonych przez jednostki administracyjne i samorządowe w Polsce i za granicą? Tłumaczenia poświadczone odpowiedzą na te potrzeby! Tłumaczenia przysięgłe mogą być realizowane wyłącznie przez osobę zaprzysiężoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dlaczego? Przekładem uwierzytelnionym zajmują się jedynie translatorzy o rozległych kompetencjach, którzy zostali dopuszczeni do wykonywania zawodu poprzez zaliczenie egzaminu państwowego upoważniającego do ubiegania się o wpisanie na państwową listę translatorów przysięgłych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie dokumenty przełoży dla Ciebie tłumacz przysięgły?

Tłumaczenia uwierzytelnione na język angielski i polski obejmują dokumenty, które wymagają dodatkowego poświadczenia zgodności translacji z oryginałem:

  • pisma sądowe i urzędowe,
  • umowy cywilnoprawne i kredytowe,
  • dokumenty firmowe,
  • potwierdzenia uprawnień, świadectwa i dyplomy,
  • zagraniczne pisma spadkowe,
  • akty urodzenia i dokumenty poświadczające zawarcie małżeństwa z obywatelem innego kraju, akty zgonu poza terytorium Polski.

 

Proces realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego

 

Podstawowa różnica w przekładzie zwykłym i uwierzytelnionym polega na tym, że ten drugi wykonuje zawsze osoba zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości, a przekład na język angielski lub polski obejmuje nie tylko sam tekst, ale również wszystkie widoczne elementy oryginalnego dokumentu. Oprócz przekładu tekstu dokumentu i uwierzytelnienia przekładu swoją imienną pieczęcią, translator przysięgły dokonuje opisu, transkrypcji lub przekładu znaków wodnych, stopek, podpisów oraz pozostałych elementów graficznych znajdujących się na piśmie i opisuje układ całości dokumentu.

Skontaktuj się