Tłumaczenia poświadczone

W ramach naszej działalności wykonujemy tłumaczenia uwierzytelnione, poświadczone przez tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Tłumaczenia takie są niezbędne w przypadku szerokiej gamy dokumentów urzędowych, takich jak:

  • akty Urzędu Stanu Cywilnego
  • dokumenty poświadczające uprawnienia (dyplomy, świadectwa, licencje)
  • dokumenty skarbowe
  • umowy kredytowe i dokumentacja finansowa
  • umowy o pracę
  • pozostałe umowy cywilnoprawne
  • dokumenty przewozowe
  • dokumenty do rejestracji samochodu
Skontaktuj się