Tłumaczenia poświadczone

Nasze biuro oferuje usługi świadczone przez doświadczonych pracowników, znających nie tylko zasady stylistyki i poprawności leksykalnej, ale też wymogów prawnych. W ramach naszej działalności wykonujemy tłumaczenia uwierzytelnione, poświadczone przez certyfikowanego specjalistę, jakim jest tłumacz przysięgły języka angielskiego.

 

Usługi takie są niezbędne w przypadku tłumaczenia szerokiej gamy dokumentów urzędowych, takich jak:

 

  • akty urodzenia, małżeństwa lub zgonu, wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego,
  • poświadczenia uprawnień, tj. dyplomy, świadectwa, licencje,
  • papiery skarbowe,
  • umowy spółki i dokumenty rejestracyjne podmiotów gospodarczych,
  • umowy o pracę oraz pozostałe umowy cywilnoprawne,
  • umowy kredytowe i inne dotyczące finansów materiały,
  • listy przewozowe i karty do rejestracji pojazdów.

 

Uwierzytelniony przekład dokumentów z angielskiego na polski pozwoli na przedstawienie sprawy w urzędach, które wymagają, aby wszelkie materiały w języku innym niż polski, były przygotowane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, tj. zaprzysiężoną w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

Skontaktuj się