Tłumaczenia prawnicze

Tłumaczenia specjalistyczne z zakresu prawa cywilnego oraz karnego przygotowujemy, korzystając z profesjonalnego wsparcia ekspertów. Przyjmujemy zlecenia na pisma z kancelarii notarialnych i prawniczych, a także dokumenty opisujące działania firm, spółek czy instytucji. Są to wszelkiego typu regulaminy, protokoły posiedzeń, umowy, zaświadczenia i tym podobne.

Praca nad tłumaczeniami tego typu wymaga doskonałej znajomości prawa polskiego oraz anglosaskiego. Jesteśmy ekspertami w wychwytywaniu różnić pomiędzy pojęciami stosowanymi w odrębnych systemach prawa. Niuanse prawne rozpatrujemy w oparciu o analizę przepisów polskich i zagranicznych. Każdy tekst jest weryfikowany merytorycznie, aby dostarczyć klientowi w pełni rzetelne tłumaczenie. Zawsze dokonujemy dokładnej analizy każdego przypadku.

Naszymi klientami są nie tylko właściciele firm czy instytucje, ale także osoby indywidualne. Służymy wsparciem w tłumaczeniu wniosków, zaświadczeń, akt sądowych, pozwów, ekspertyz prawnych, postanowień oraz orzeczeń z języka polskiego na angielski oraz z języka angielskiego na polski. Do przekładów przyjmujemy również różnego rodzaju umowy: kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy.