FAQ

 • 1. Jakie usługi świadczy Biuro Anglopolis?

  Nasze biuro świadczy usługi tłumaczenia pisemnego, tłumaczenia poświadczonego, post-edycji oraz transkreacji wraz z tłumaczeniem witryn internetowych.

 • 2. Jakie dokumenty / teksty tłumaczy Biuro?

  Biuro Anglopolis specjalizuje się w przekładzie tekstów z następujących dziedzin: bankowość i finanse, prawo i sądownictwo, kadry i płace, handel, usługi, medycyna, marketing i reklama, przemysł.

 • 3. Jak zlecić wycenę tłumaczenia?

  W celu zlecenia wyceny można posłużyć się formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie głównej serwisu lub wysłać email na adres: biuro@anglopolis.pl.

 • 4. Czy muszę płacić za wycenę tłumaczenia?

  Wycena jest bezpłatna niezależnie od objętości przesyłanego tekstu i obszerności ewentualnego zlecenia.

 • 5. Jaki jest koszt tłumaczenia?

  Koszt tłumaczenia uzależniony jest od kierunku przekładu, objętości tekstu, specyficznej tematyki przesłanego tekstu, terminu wykonania zlecenia oraz charakteru wykonywanego tłumaczenia. Dla przykładu, tłumaczenie wykonane w dniu zlecenia wiąże się z dodatkową opłatą.

 • 6. Jaki jest koszt przetłumaczenia 1 strony dokumentu?

  Strona fizyczna dokumentu może mieścić różną liczbę znaków, co uzależnione jest od zastosowanej czcionki, odstępów pomiędzy wierszami oraz ilością elementów graficznych. W celu zapewnienia standaryzacji usług, biura tłumaczeń posługują się pojęciem strony rozliczeniowej, czyli jednostki liczącej określoną ilość znaków. Przesłana klientowi wycena określa ilość znaków w tekście źródłowym.

 • 7. Czy mogę opłacić zlecenie elektronicznie?

  Tak, za zlecenie można zapłacić przelewem bankowym na wskazany numer rachunku bankowego naszego Biura.

 • 8. W jakim formacie wysłać plik do wyceny?

  Przyjmujemy większość formatów plików, między innymi: .pdf, .jpg, .doc, .odt, .txt, .xls, .ppt. Klient może wysłać pliki w formacie nieedytowalnym.

 • 9. Jak odebrać tłumaczenie?

  Tłumaczenia wysyłane są na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny. Tłumaczenia można również odebrać osobiście w siedzibie biura.

 • 10. Ile wynosi termin realizacji zlecenia?

  Termin wykonania zlecenia jest każdorazowo ustalany z klientem. Uzależniony jest od objętości zlecenia oraz charakterystyki tekstu. W przypadku dokumentów odręcznych termin taki może być dłuższy od standardowej realizacji nawet o 100%.

 • 11. Czy mogę zlecić wykonanie tłumaczenia i odebrać je w tym samym dniu?

  Tak, usługa taka wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 75% ceny bazowej.

 • 12. Czy tłumaczenie mogę zlecić telefonicznie?

  Tak, wystarczy skontaktować się z Biurem pod numerem 799-870-558.

 • 13. Czy moje tłumaczenie będzie wyglądało dokładnie tak samo jak oryginalny dokument?

  Nasze biuro stara się możliwie najbliżej oddać rozmieszczenie tekstu. Odwzorowanie w tłumaczeniu złożonych elementów graficznych takich jak: wykresy, tabele, szkice itp., wiąże się z opłatą za konwersję oryginalnego pliku i skład graficzny po wykonaniu tłumaczenia.