biuro@anglopolis.pl     799-870-558

Jakie dokumenty powierzyć tłumaczowi przysięgłemu?

Jakie dokumenty powierzyć tłumaczowi przysięgłemu? Planujesz zlecenie przekładu wybranego tekstu lub dokumentu specjaliście i zastanawiasz się, do jakiego fachowca powinieneś się zgłosić – osoby zajmującej się tłumaczeniami zwykłymi czy przysięgłymi?

Planujesz zlecenie przekładu wybranego tekstu lub dokumentu specjaliście i zastanawiasz się, do jakiego fachowca powinieneś się zgłosić – osoby zajmującej się tłumaczeniami zwykłymi czy przysięgłymi? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy przede wszystkim poznać różnicę między tymi dwoma typami przekładów. Pierwszy dotyczy standardowych tekstów źródłowych, niewymagających uwierzytelnienia, natomiast drugi wymaga ingerencji osoby posiadającej uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ dokumenty przekazywane tłumaczowi przysięgłemu wymagają specjalnego poświadczenia. Tłumacz przysięgły potwierdza zgodność wykonanego tłumaczenia z okazanym dokumentem w języku obcym lub ojczystym.


Takie potwierdzenie może wystawić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, a więc tłumacz przysięgły, czyli specjalista, z którego usługi skorzystasz w biurze Anglopolis w Toruniu! Przekonaj się, kiedy skorzystać z pomocy takiej osoby i przekładem jakich dokumentów zajmuje się ona na co dzień w ramach prowadzonej praktyki.

Tłumaczenia przysięgłe biura Anglopolis to m.in. akty urodzenia, zgonu, małżeństwa i akty notarialne

Rodzaje pism i dokumentów, z którymi należy udać się do tłumacza przysięgłego

Niektóre dokumenty, w szczególności oficjalne druki czy pisma urzędowe przekazywane do organów administracji publicznej lub instytucji państwowych, wymagają przekładu uwierzytelnionego o mocy prawnej. Tłumaczenie przysięgłe, realizowane w biurze Anglopolis w Toruniu, dotyczy więc takich pism, jak:

  • akty urzędu stanu cywilnego i notarialne – urodzenia, zgonu, małżeństwa czy notarialne;
  • dokumentacja medyczna – zaświadczenia i zwolnienia lekarskie, wyniki badań;
  • dokumentacja dotycząca pojazdu – druki rejestracyjne czy ubezpieczeniowe i prawa jazdy;
  • dyplomy i zaświadczenia – potwierdzenia ukończenia szkoły średniej i wyższej, a także odbytych kursów;
  • umowy w obrocie cywilnoprawnym – umowa o pracę, zlecenie oraz umowy najmu, umowa spółki, umowa współpracy;
  • dokumenty osobiste – paszporty, dowody, legitymacje.

Potrzebujesz pomocy w określeniu rodzaju tłumaczenia? Skontaktuj się ze specjalistami w Anglopolis!

Jeżeli mimo zapoznania się z powyższymi informacjami nie jesteś pewien czy dany dokument nadaje się do przekazania tłumaczowi przysięgłemu, skontaktuj się z naszym biurem! Wskażemy Ci, które pismo wymaga wykonania profesjonalnego przekładu poświadczonego specjalnym dokumentem przez jednego z naszych specjalistów!