Polityka prywatności

Biuro Tłumaczeń ANGLOPOLIS przetwarza dane osobowe swoich klientów w zakresie wyznaczanym profilem działalności i rodzajem wykonywanych usług. Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych klientów. 

 

Zgodnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem twoich danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń ANGLOPOLIS Agnieszka Komuda – Bilińska z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 28-30 lokal 9, 87-100 Toruń. nr telefonu +48 799-870-558, adres mailowy biuro@anglopolis.pl
  2. Podmiot ten nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Danych Osobowych.
  3. Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: wykonania wyceny tłumaczenia, zrealizowania zlecenia tłumaczenia, sporządzenia wpisu w repertorium tłumacza przysięgłego, pobrania opłaty za tłumaczenie, wystawienia rachunku lub faktury na rzecz klienta, dane te są przetwarzane na podstawie art .6 pkt 1 lit a, b i c., przy czym za zgodę na przetwarzanie danych osobowych klienta rozumie się przesłanie wiadomości mejlowej z zawartymi danymi osobowymi lub załącznikami zawierającymi kopię dokumentów, które podlegają wycenie tłumacza.
  4. Odbiorcami twoich danych osobowych będą instytucje i urzędy uprawnione do ich pobierania i przetwarzania. 
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami Ordynacji podatkowej w zakresie przechowywania faktur vat i dowodów sprzedaży, w tym repertorium tłumacza przysięgłego, w przypadku wykonania wyceny tłumaczenia przy braku realizacji zlecenia, twoje dane osobowe zostaną usunięte w terminie do 30 dni od złożenia zapytania o wycenę poprzez wysłanie informacji mejlowej na nasz adres biuro@anglopolis.pl.
  7. Masz prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile inne adekwatne przepisy nie stanowią inaczej.
  8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą podlegały profilowaniu.