Tłumaczenia techniczne

Przyjmujemy zlecenia na tłumaczenia tekstów technicznych. Dysponujemy specjalistyczną wiedzą, na podstawie której przygotowujemy przekłady instrukcji obsługi, certyfikatów zgodności czy opisów procesów produkcyjnych. Zakres tematyczny jest naprawdę szeroki, co wynika z dużego zapotrzebowania na tłumaczenia techniczne realizowane w sposób rzetelny, zgodny z aktualną wiedzą oraz umiejętny (zwłaszcza pod kątem merytorycznym).

Dokonujemy nie tylko przekładów językowych z polskiego na angielski oraz angielskiego na polski. Jesteśmy w stanie dokładnie odwzorować wygląd pism, w tym elementów graficznych wchodzących w skład dokumentacji technicznej. Będą to wszelkiego rodzaju szkice, rysunki oraz przedstawienia graficzne uzupełniające tekst.

W codziennej pracy nad tekstami technicznymi korzystamy ze specjalistycznej wiedzy oraz nowoczesnych narzędzi konwertujących. Przygotowane przez nas składy graficzne w dokładny sposób oddają tłumaczone dokumenty: instrukcje, pozwolenia na budowę, opisy procesów produkcyjnych, protokoły zgodności, homologacje i tym podobne.